Ένας Σκόρος στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης προσκαλεί τα παιδιά ηλικίας 8-12 ετών, να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδια , περίπου μιας ώρας, το αρχοντικό Χασιρτζόγλου (σημερινό κτήριο Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης).

Τα παιδιά αναζητούν μέσα από ένα παραμύθι και βιωματικές δράσεις, σημάδια από τους ανθρώπους και τις διαφορετικές χρήσεις του αρχοντικού, αρχική και σημερινή.

Η δράση πραγματοποιείται και ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τάξεις Δημοτικού σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ημέρα και ώρα εκδήλωσης: Τρίτη , 5/9/2023 , ώρα 18:30

Χώρος εκδήλωσης: Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης, Αγ. Γεωργίου 1.