Σταθερή αξία το Τμήμα Κυριών του Λ.Ε.Ξ

Στον κύκλο του χορού και στον κύκλο των όμορφων στιγμών, σταθερή αξία το Τμήμα Κυριών του Λ.Ε.Ξ., έκλεισε μια ακόμη χρονιά με “γευστική” έξοδο παρουσία της Προέδρου και μελών του Δ.Σ. Και του χρόνου!