Ανασκόπηση των δράσεων του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης κατά τη διάρκεια του 2022