Φιλαναγνωστικό απόγευμα Τρίτης, μελετώντας το βιβλίο ” Η Κλάρα και ο ήλιος ” ,του Καζούο Ισιγκούρο