Καλό μήνα! Φεβρουάριος

22/02/1920 (10/02): Το 31ο Σύνταγμα Πεζικού μεταφέρεται από την Θεσσαλονίκη στη Σμύρνη. 06/02/1921 (30/12/1920): Παραιτείται ο Δημήτριος Ράλλης. Πρωθυπουργός της Ελλάδας αναλαμβάνει ο Νικόλαος Καλογερόπουλος.

20/02/1921 (08/02): Συγκαλείται στο Λονδίνο διασυμμαχική συνδιάσκεψη, με την παρουσία ελληνικών και κεμαλικών αντιπροσώπων. Διαπιστώνεται η διάσταση των απόψεων και η αλλαγή πολιτικής των πρώην συμμάχων (Αντάντ).

(Φωτοφραφία από το Ημερολόγιο του Λ.Ε.Ξ. 2022 – Ενδυμασία Γυναικεία Γιορτινή Κιουτάχειας και Ουσάκ Περιοχής Φρυγίας)