Τελευταίο μάθημα του τμήματος Θρακικής Ιστορίας και Πολιτισμού για το 2021 με τον κ. Θανάση Μουσόπουλο

Το τελευταίο για το 2021 μάθημα του τμήματος Θρακικής Ιστορίας και Πολιτισμού, με υπεύθυνο τον κ. Θανάση Μουσόπουλο, ήταν αφιερωμένο στο πρώτο μέρος του, στη ζωή και στο έργο του Σεμπαηδίν Καραχότζα , ενώ στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 σε σχέση με τη Θράκη και γενικότερα.

Το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου του 2022 με θέμα Προσφυγικά Ρεύματα στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα και εξής.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ