25/05/2023 αρχείο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμ. 308/19-5-2023, προσκαλούνται τα Τακτικά Μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα, 12/6/2023 και ώρα 18:00, στο χώρο του, στην Ξάνθη, στην οδό Αγ. Γεωργίου 1 , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 17/18-5-2022 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 2. …

Συνέχεια ανάγνωσης