01/04/2022 αρχείο

Καλό μήνα! Απρίλιος

06/04/1921 (25/03): Όι ελληνικές δυνάμεις εγκαταλείπουν το Αφιόν Καραχισάρ, γυρνώντας και πάλι στην αρχική τουςθέση στο Όυσάκ, μπροστά στον κίνδυνο να αποκοπούν από την γραμμή ανεφοδιασμού. 27/04/1921 (15/04): Επιστράτευση. Στα όπλα καλούνται οι έφεδροι των κλάσεων 1903, 1904, 1912 και 1913α. Επιστρατεύονται και οι Ελληνες κάτοικοι της Μικράς Ασίας από τις κλάσεις του 1910 έως …

Συνέχεια ανάγνωσης