31/01/2022 αρχείο

Αποχαιρετούμε τον Ιανουάριο, με ένα στιγμιότυπο του ημερολογίου του 2022, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μικρασιατικό Ελληνισμό και στη μνήμη της Μικρασιατικής καταστροφής

Ιανουάριος 01/01/1921 (20/12/1920): Οργανώνεται η Διεύθυνση Αεροπορικής Υπηρεσίας Στρατιάς (ΑΥΜΣ) που αναλαμβάνει τον έλεγχο της πολεμικής αεροπορίας (ναυτικής και στρατιωτικής) στην Μικρά Ασία. 04/01/1921 έως 10/01/1921 (23/12 έως 29/12): Τα ελληνικά στρατεύματα επιχειρούν αναγνωρίσεις εδαφών. Από την Προύσα φτάνουν μέχρι το Ινονού στην επαρχία του Εσκί Σεχίρ. 11/01/1921 (30/12/1920): Πρώτη μάχη στο Ινονού, ελληνική ήττα. …

Συνέχεια ανάγνωσης