31/12/2021 αρχείο

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς- Σούρβα

Σούρβα σούρβα, γιρό κουρμί / γιρό κουρμί, γιρό σταυρί / σαν ασήμι, σαν κρανιά / κι του χρόν’ ούλ’ γιροί, / ούλ’ γιροί καλόκαρδοι. //Σούρβα σούρβα για χαρά / για σταφίδις, για παρά / για καρύδις, για μπαντέμια / για ένα ξυλουκέρατο.