Οκτώβριος 2021 αρχείο

Ημερολόγιο | Οκτώβριος – Καλό μήνα! – Ηρωικές Σουλιώτισσες

Σε δύσβατες περιοχές της Ηπείρου υπήρχε η συνομοσπονδία χωριώνγύρω από το Σούλι. Σύμφωνα με τον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο ήταν «κράμαΕλλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών». Είχαν διαρκείς διενέξεις με τον Αλή Πασά, ο οποίος τους υπέταξε. Τότε, στις 18 Δεκεμβρίου1803, Σουλιώτισσες με τα παιδιά τους προτίμησαν με μια πράξη αυτοθυσίας αντί να ατιμαστούν να γκρεμοτσακιστούν « εν χορώ» …

Συνέχεια ανάγνωσης