Επίσκεψη Αρχιτεκτονικής Σχολής ΔΠΘ στο ΛΕΞ

Το κτίριο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης (Αρχοντικό Χασιρτζόγλου) κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΔΠΘ να το μελετήσουν, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα στην περιοχή.