Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης – Συνάντηση των σπουδαστών του ΚΙΕΠΕ του τμήματος Προσωπική Εξέλιξη -Αυτοβελτίωση

Στην αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης στις 03/12/23, πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκπαιδευτική συνάντηση των σπουδαστών του ΚΙΕΠΕ του τμήματος” Προσωπική Εξέλιξη -Αυτοβελτίωση.”

Εισηγητής ο μοναδικός Χρήστος Τούβε Συγγραφέας και Life Coach με θέμα “”Πως να πετύχουμε τους στόχους μας”

Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή μας και το ζωντανό τμήμα της Ξάνθης.

Η Συντονίστρια Ξάνθης Κυριακιδέλη Χαρά.