ΛΕΞ – Πραγματοποιήθηκε  η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση των σπουδαστών του ΚΙΕΠΕ

Στην αίθουσα του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης στις 19/11/23, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση των σπουδαστών του ΚΙΕΠΕ του τμήματος

“Προσωπική Εξέλιξη -Αυτοβελτίωση.”

Εισηγητής ο μοναδικός Χρήστος Τούβε Συγγραφέας και Life Coach με θέμα “Ο Κύκλος της ζωής μας.

Τον σχεδιάζω και αλλάζω τις συνθήκες” Με πόση αλήθεια και τιμιότητα γεμίζει τον κύκλο της ζωής του ο καθένας μας?

Πως η αλλαγή μιας συνθήκης μπορεί να αποβεί θετικά ή αρνητικά μοιραία για την ζωή μας?

Πολύ τροφή για σκέψη μέχρι την επόμενη συνάντηση μας.

Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή μας και το ζωντανό τμήμα της Ξάνθης.

Η Συντονίστρια Ξάνθης Κυριακιδέλη Χαρά.