«ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 – ΩΡΑ 6 – 7

Θέμα Μαθήματος: “Δάσκαλοι και σχολεία τον 19ο αιώνα στην ενιαία Θράκη” Συνεχίζοντας τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 24 που έχουν ως αντικείμενο «Κεφάλαια Θρακικής Λογοτεχνίας», στη συνάντηση της 14ης Νοεμβρίου 2023:

1. Θα παρουσιάσουμε και σχολιάσουμε το κείμενο του Βασίλειου Βατάτζη (από τα Θεραπειά της Πόλης 1694 – «Το άλογο του χωριάτη της Υρκανίας»

2. Θα προσεγγίσουμε το θέμα «Σχολεία και Δάσκαλοι τον 19ο αιώνα στην ενιαία Θράκη».

Με τη μελέτη των δύο αυτών θέσεων, θα αναδειχθούν οι βάσεις πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε και διαδόθηκε η τέχνη του λόγου στη Θράκη κατά την ύστερη Οθωμανοκρατία.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ