Οι σπουδαστές, οι σπουδάστριες και ο Θανάσης Μουσόπουλος, διδάσκων του τμήματος Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης, εύχονται ευετηρίαν πάσιν και πάσαις οικείοις και φίλοις.