Οκτώβριος-Καλό μήνα!

03/10/1920 (21/09):  Αρχίζει η μεταφορά από τον Πειραιά στη Σμύρνη και έπειτα στο Σαλιχλή της Μεραρχίας Κρητών. 23/10/1920 έως 30/10/1920 (11/10 έως 18/10): Η πρώτη οργανωμένη επίθεση του νεοσύστατου στρατού των Τούρκων, λαμβάνει χώρα στις προφυλακές του Τσαντίζ.

Όι Τούρκοι εκδιώκονται 07/10/1922 (25/09): Υπογράφεται η Ανακωχή των Μουδανιών, που οδήγησε στην αναγκαστική προσφυγοποίηση 250.000 Χριστιανών κατοίκων της Ανατολικής Θράκης και αποτέλεσε προοίμιο της συνθήκης της Λωζάνης(24/07/1923)