Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Διδάσκων: Θανάσης Μουσόπουλος – ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 6 μ.μ.

Συνεχίζουμε στα μαθήματά μας την παρουσίαση των προσφυγικών ρευμάτων κατά τον 19ο και 20ο αι. Ελληνικοί πληθυσμοί από διάφορες χώρες εξαναγκάζονται – συχνά διά της βίας – να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη και να έρθουν στην Ελλάδα.

Στο μάθημα της 8/2/22 μιλήσαμε για την έννοια του Έθνους και της Αρχής των Εθνοτήτων, που συνδέεται με πολέμους και προσφυγιές ως τις μέρες μας.

 Τονίσαμε ότι η αρχή των εθνικοτήτων στηρίζεται ακριβώς στη θεωρία ότι το κράτος πρέπει να συμπίπτει με το έθνος, και το κίνημα των εθνών του 19ου αιώνα έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίηση αυτής της συνένωσης για τη συγκρότηση εθνικών κρατών.

Στο μάθημα της 22ας Φεβρουαρίου θα εξετάσουμε την Ελλάδα στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (Μακεδονικός αγώνας, βαλκανικοί, πρώτος παγκόσμιος). Η δεκαετία 1914 – 1924 θεωρείται από τις πιο σημαντικές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ