Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Διδάσκων: Θανάσης Μουσόπουλος ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 6 μμ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821 – 1930) – 2ο μέρος

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 στα μαθήματα Ιστορίας και Πολιτισμού που διδάσκω στο Λύκειον Ελληνίδων της Ξάνθης, ολοκληρώνουμε τα σχετικά με τα 200 χρόνια από το 1821 και ασχολούμαστε με τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Πληγή του 1922. Ήδη στις 18 Ιανουαρίου είδαμε τα σχετικά με τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα.

Στο μάθημα της 8ης Φεβρουαρίου, θα γίνεται αναφορά στα προσφυγικά ρεύματα κατά τον 20ο αιώνα. Θα προσεγγίσουμε: ( 1) Τα προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914 – 22 και ( 2) Τη Μικρασιατική καταστροφή (για την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στα επόμενα μαθήματα.

Στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες δόθηκε σχετικό φυλλάδιο με τίτλο «ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821 – 1930)». Για το μικρασιατικό θα δοθεί τεύχος με τίτλο «Μικρασιατική Πληγή – Εκστρατεία και Έξοδος (1918 – 1923)». Θ. ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ