Παρουσίαση ενδυμασιών Πόντου & Μ Ασίας(Κ. Νικολαΐδης, Δ. Χατζηαγγελίδης, Ι. Καναργιέλης)

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης εξέδωσε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ έτους 2022, αφιερωμένο στον Μικρασιατικό Ελληνισμό, αφού το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Το 2022 αποτελεί περίοδο ιστορικού αναστοχασμού, αλλά και αναγνώρισης της συμβολής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, τόσο στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας, όσο και στον εκσυγχρονισμό του σημερινού ελληνικού κράτους.

Τετάρτη, 22/12/21, με θέμα: «Παρουσίαση ενδυμασιών από τους χοροδιδασκάλους παραδοσιακών χορών κ. Κων/νο Νικολαΐδη (Ποντιακές) και κ. Δημήτρη Χατζηαγγελίδη και Ιωάννη Καναργιέλη (Μ. Ασίας).

Η διάθεση του ημερολογίου πραγματοποιείται από το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email:lykeiolex@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2541028188 μέχρι της 22/12/2021 τις απογευματινές ώρες.