Παρουσίαση ενδυμασιών Μικράς Ασίας & Ανατολικής Θράκης (Ι. Καναργιέλης)

Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης εξέδωσε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ έτους 2022,αφιερωμένο στον Μικρασιατικό Ελληνισμό, αφού το 2022 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Το 2022 αποτελεί περίοδο ιστορικού αναστοχασμού, αλλά και αναγνώρισης της συμβολής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, τόσο στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας, όσο και στον εκσυγχρονισμό του σημερινού ελληνικού κράτους.

Τρίτη, 21/12/21, με θέμα: « Παρουσίαση ενδυμασιών Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης από τον χοροδιδάσκαλο παραδοσιακών χορών κ. Ιωάννη Καναργιέλη». Τετάρτη, 22/12/21, με θέμα: «Παρουσίαση ενδυμασιών από τους χοροδιδασκάλους παραδοσιακών χορών κ. Κων/νο Νικολαΐδη (Ποντιακές) και κ. Δημήτρη Χατζηαγγελίδη και Ιωάννη Καναργιέλη (Μ. Ασίας).