Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού με τον Θανάση Μουσόπουλο την Τρίτη 16 Νοεμβρίου

Θέματα Ιστορίας και Πολιτισμού Διδάσκων: Θανάσης Μουσόπουλος ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΏΡΑ 6 μμ ΘΕΜΑ: Συνοπτική αναφορά στην Ιστορία της Δυτ. Θράκης Θα αναφερθούμε συνοπτικά στην Ιστορία της ενιαίας Θράκης.

Στη συνέχεια στηριγμένοι στο βιβλίο μου «Θρακών οικήσεις και κτίσματα -Λαμπρών καιρών μάρτυρες (15ος – 19ος αι.)», σελ. 79, 1998, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων / Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, θα μιλήσουμε για Πόλεις και χωριά – Εκκλησιαστικά / Θρησκευτικά κτίσματα στους τρεις νομούς της (νοτιο)δυτικής Θράκης. Θα δοθεί σχετικό φυλλάδιο:

Α. Νομός Ξάνθης, σελ. 3 – 5, Β. Νομός Ροδόπης, σελ. 5 – 6 και 10 – 11 και Γ. Νομός Έβρου, σελ. 6 – 9 και 11 – 13.