Ημερολόγιο | Οκτώβριος – Καλό μήνα! – Ηρωικές Σουλιώτισσες

Σε δύσβατες περιοχές της Ηπείρου υπήρχε η συνομοσπονδία χωριών
γύρω από το Σούλι. Σύμφωνα με τον Κων/νο Παπαρρηγόπουλο ήταν «κράμα
Ελλήνων και εξελληνισθέντων Αλβανών».

Είχαν διαρκείς διενέξεις με τον Αλή Πασά, ο οποίος τους υπέταξε. Τότε, στις 18 Δεκεμβρίου1803, Σουλιώτισσες με τα παιδιά τους προτίμησαν με μια πράξη αυτοθυσίας αντί να ατιμαστούν να γκρεμοτσακιστούν « εν χορώ» και τραγουδώντας.

Αργότερα οι Σουλιώτες πήραν μέρος στην Επανάσταση με περίφημους ηγέτες τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Κίτσο Τζαβέλα. Εγκατέλειψαν το Σούλι στις 2 Σεπτεμβρίου του 1822 και συνέχισαν τον αγώνα. Ελάχιστοι επέζησαν.