Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση της Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης από το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης