Σεμινάρια χορών Δράμας

Το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης φιλοξένησε στο χώρο του, τη χοροδιδάσκαλο κ. Κατερίνα Αστερίου- Καβάζη, η όποια δίδαξε στους χορευτές μας χορούς της Δράμας και παρουσίασε φορεσιές της περιοχής της. Ακολούθησε γλέντι με τους ντόπιους μουσικούς Νίκο Ζεδαμάνη, λυράρη και τον Άγγελο Τσέρνιο, γκαϊντατζή, από την Πετρούσα και το Βώλακα, που γέμισαν το χώρο του Λυκείου με την αυθεντικότητα των δραμινών ήχων.
Ενθουσιασμένοι από τις γνώσεις, την αγάπη και την εμπειρία της κ. Αστερίου-Καβάζη, απότοκο συστηματικής έρευνας της λαϊκής παράδοσης του τόπου της, την ευχαριστούμε θερμά!