Έναρξη εγγραφών

Έναρξη εγγραφών μαθημάτων 2-9-19

• Παραδοσιακών χορών
• Χορωδίας     
  Δημοτικού-Παραδισιακού 
  τραγουδιού
• Κοπτικής- Ραπτικής
• Μπάντα  δρόμου
  Αφροβραζιλιάνικων κρουστών
• Ανάγνωσης Λογοτεχνίας
• Ιστορία της τέχνης