Εργαστήριο πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζόμενους

Την Κυριακή 7 Απριλίου, το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ πραγματοποίησε με επιτυχία ομαδικό εργαστήριο πληροφόρησης και συμβουλευτικής για εργαζομένους και ανέργους με θέμα την “Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης”.
Το επόμενο ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου με θέμα: “Διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας”,στο
χώρο του Λυκείου. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν!
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 2541084385 και 2541028188 και στο xanthiinediktio@inegsee.gr