Δράσεις Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης 2018

Ανασκόπηση του 2018.
Μιας χρονιάς πλούσιας σε δράσεις!.