Ιστορία Τέχνης

 

Πρώτη συνάντηση Πέμπτη 1 Νοεμβρίου στις 19.00
(Η συνάντηση θα επαναλαμβάνεται κάθε 15 μέρες)