12η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης

Την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, η οποία  ενέκρινε τα δύο νέα τμήματα Ιστορίας Τέχνης και Αφροβραζιλιάνικων κρουστών (Μπάντα Δρόμου). Ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα τα θέματα και το Διοικητικό Συμβούλιο απηλλάγη από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα έτους 2016.

Εντύπωση προκάλεσαν ο μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν από το σωματείο μας κατά το 2016,  πλέον των 65 και οι πολλές προσκλήσεις συμμετοχής εντός και εκτός Ξάνθης, που δεχθήκαμε και λάβαμε μέρος με τα χορευτικά μας τμήματα.

Έγινε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια που καταβάλουμε, ώστε το 18ο Συνέδριο των Λυκείων, που θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2017, να στεφθεί με επιτυχία και να αναδείξει τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Τέλος η πρόεδρος κ. Ευτέρπη Στάντσιου ευχαρίστησε τα μέλη μας για την παρουσία και την υποστήριξή τους και ζήτησε τη βοήθεια, τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στις επόμενες δραστηριότητές μας.