Δ.Σ. του Λ.Ε. Ξάνθης (17/04/2015)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μας, στις 17/04/2015, εκλέχθηκε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης για την προσεχή τετραετία και το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 24/04/2015, όπως αναφέρεται κατωτέρω:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευτέρπη Στάντσιου
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κωνσταντίνα Γουλιμάρη
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Θεοφανώ Κυριακίδου
ΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ Θεοφανώ Κυριακίδου
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σοφία Μαυροπούλου
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαίρη Μπιζιούρα
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ Αικατερίνη Μέτσκα
ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑΣ Ανεστούλα Καρασερίδου
ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΟΥ Ζωή Συμεωνίδου
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Μαρία Φυσεκίδου
ΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Βασιλική Τσεσμετζή
ΕΦΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Βασιλική Τσεσμετζή
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ Αικατερίνη Καραογλάνη
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΟΥ Θεοφανώ Κυριακίδου
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΟΥ Αικατερίνη Καραογλάνη
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Θεοφανώ Κυριακίδου
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Σοφία Μαυροπούλου
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Θεοφανώ Κυριακίδου
ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Σοφία Μαυροπούλου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Λ.Ε. Ξάνθης