Το Πολυφωνικό Τμήμα του Λ.Ε.Ξ έδωσε μια μελωδική και εορταστική νότα στα εγκαίνια του “Εντέχνως Κοιν.Σ.Επ”, ενός όμορφου χώρου γυναικείας δημιουργίας