ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Διδάσκων Θαν. Μουσόπουλος

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο Λύκειον Ελληνίδων Ξάνθης – “Κεφάλαια Θρακικής Λογοτεχνίας”.

Το επόμενο μάθημα θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου ώρα 6 – 7 μ.μ. Στο πρώτο μάθημα γνωριμίας ασχοληθήκαμε με τα εξής αντικείμενα:

1. Συνοπτικό διάγραμμα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (11ος – 18ος αι.)

2. Αναφορά στην Κατίνα Βέικου Σεραμέτη που έφυγε από τη ζωή στις 4 Οκτωβρίου 1989

3. Αναφορά στην απελευθέρωση της Ξάνθης στις 4 Οκτωβρίου 1919 – ξανθιώτες λογοτέχνες εκείνης της περιόδου.

Στο επόμενο μάθημα της 17ης Οκτωβρίου θα μιλήσουμε συνοπτικά για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Θράκης.