Εκλογές & ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης

Σας γνωρίζουμε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης, που αναδείχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 8/12/2019 και συγκροτήθηκε σε Σώμα, με το αριθμ.266/13-12-2019 πρακτικό του, με τετραετή θητεία, ως κατωτέρω:
Πρόεδρος: Ευτέρπη Στάντσιου
Α΄Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα Γουλιμάρη
Β΄Αντιπρόεδρος: Θεοφανώ Κυριακίδου
Γενική Γραμματέας: Μαρία Μπιζιούρα
Ειδική Γραμματέας: Ζωή Συμεωνίδου
Γενική Ταμίας: Αικατερίνη Μέτσκα
Ειδική Ταμίας: Αριστέα Αλατά
Κοσμήτορας: Μαρία Φυσικίδου
Έφορος Ιματιοθήκης: Θεοφανώ Κυριακίδου
Έφορος Εθνικών Χορών: Ζωή Συμεωνίδου
Έφορος Εθνικών Παραδόσεων και Λαογραφικού Αρχείου: Ασπασία Μουτάφη
Έφορος Φιλολογικού & Βιβλιοθήκης: Δήμητρα Καλλαντζή
Έφορος Μουσικού Τμήματος: Ελπίδα Ζαλιμίδου