Τμήμα ιστορίας της τέχνης

Επόμενη συνάντηση το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης θα πραγματοποιηθεί , την Πέμπτη ,7/2/2019 και ώρα 6:30 μ.μ. .