Δ.Σ. του Λ.Ε.Ξάνθης 06/06/2011

Σας γγνωρίζουμε ότι το Λύκειον Ελληνίδων Ξάνθης πραγματοποίησε αρχαιρεσίες στις 01/06/2011, συγκροτήθηκε σε Σώμα την 6η Ιουνίου 2011 και η σύνθεση του έχει ως εξής:

Πpόεδρος Ευτέρπη Στάντσιου
Αντιπρόεδρος Ντίνα Γουλιμάρη
Β’ Αντιπρόεδρος Φανή Κυριακίδου
Γεν. Γραμματέας Ζωή Συμεωνίδου
Ειδ. Γραμματέας Μαίρη Μπιζιούρα
Ταμίας Κατερίνα Μέτσκα
Βοηθός Ταμία Ανθή Κουρτίδου

ΕΦΟΡΟΙ

Ιματιοθήκης Ντίνα Γουλιμάρη
Χορού Φανή Κυριακίδου
Κοσμητείας Μαρία Φυσεκίδου
Βιβλιοθήκης & Λαογραφικού αρχείου Σοφία Μαυροπούλου

ΣΥΝΕΦΟΡΟΙ

Ιματιοθήκης Βαρβάρα Παντερμαλή, Δέσποινα Γεωργαντζή, Ανθή Κουρτίδου, Φανή Κυριακίδου
Χορού Βαρβάρα Παντερμαλή, Δέσποινα Γεωργαντζή
Κοσμητείας Σοφία Μαυροπούλου
Βιβλιοθήκης & Λαογραφικού Αρχείου Φανή Κυριακίδου