Διεύθυνση

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Αγ. Γεωργίου 1, 67132 Ξάνθη
τηλέφωνο & fax : 2541028188
e-mail : lykeiolex@gmail.com

Για την ακριβή τοποθεσία στον παρακάτω χάρτη: